Vanaf 1 april 2016: Kilometerheffing voor vrachtwagens +3,5T in Belgie

Veekro als gecertificeerd inbouw partner!

Wat is de Belgische kilometerheffing?

België voert op 1 april 2016 een kilometerheffing in voor vrachtverkeer. Vanaf die dag moeten alle vrachtwagens met een maximum toegelaten massa (op het trekkend voertuig) van meer dan 3,5 ton een werkende On Board Unit (OBU) hebben in België. De tol wordt geheven op autosnelwegen en een aantal regionale en gemeentelijke wegen. Het maximaal toegelaten totaalgewicht op grond van het kentekenbewijs van de combinatie bepaalt vervolgens in welke categorie u uw voertuig dient te registreren: 3.5 tot 12 ton, 12 tot 32 ton of méér dan 32 ton. In combinatie met de euroklasse van uw motor bepaalt dit het uiteindelijke toltarief per kilometer.

ViaPass is de interregionale administratieve organisatie die de kilometerheffing uitvoert. Het Belgische bedrijf Satellic zal als ‘operator’ het kilometerheffingssysteem inrichten en uitvoeren en de tol bij weggebruikers gaan heffen. De drie regeringen van de Belgische gewesten hebben in juli en augustus van dit jaar hun wetgeving aangepast, het tolplichtige wegennet vastgesteld en de tarieven bekendgemaakt. De actuele overzichten zijn te vinden op de volgende website: http://www.viapass.be/download/.

TLN wil met deze speciale pagina altijd de meest actuele informatie op dit onderwerp richting haar leden ontsluiten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het tolplichtige wegennet en de tarieven. Daarom bewerken we zo weinig mogelijk informatie en verwijzen we zoveel mogelijk door naar de websites van de Belgische uitvoeringsorganisaties.

Wat betekent het voor u als ondernemer?

Naast het betalen van een borg van €135 per OBU en alle praktische aspecten die we verder op deze pagina behandelen, krijgt u te maken met een kostenverhoging. TLN heeft berekend dat de te betalen tol in België tot een kostenverhoging van ongeveer zestig miljoen euro per jaar voor de Nederlandse transportsector zorgt. Immers, vervoerders betalen naast het Eurovignet voor Nederland, Zweden, Luxemburg en Denemarken vanaf het moment van invoering in België óók een bedrag per gereden kilometer.

Iedere vrachtauto(combinatie) waarvan het trekkend voertuig zwaarder is dan 3,5 ton moet vanaf 1 april 2016 een werkende OBU te hebben op het moment dat hij België in rijdt. Let op: de OBU is verplicht op zowel tolplichtige als niet-tolplichtige wegen! Dit betekent dat ook ondernemers die in de dagelijkse praktijk uitsluitend gebruik maken van niet-tolplichtige wegen in België, alle auto’s die daar rijden van werkende OBU’s dienen te voorzien. TLN heeft samen met haar Belgische zusterorganisaties getracht om deze in onze ogen onterechte eis ongedaan te maken, helaas zonder succes.

Er gelden slechts beperkt vrijstellingen voor de Belgische kilometerheffing. Voertuigen van hulpdiensten, medische voertuigen en land-, tuin- en bosbouwvoertuigen die uitsluitend op het land worden gebruikt en slechts incidenteel op de openbare weg komen zijn vrijgesteld. Bij ‘Producten en Diensten’ rechts op deze pagina staat een link naar een speciale pagina over de vrijstellingen en de procedure om er een aan te vragen. De kilometerheffing is in het geheel niet van toepassing op mobiele kranen, verreikers, hoogwerkers, graafmachines, bulldozers, betonpompen zonder mixers en dumpers. U hoeft deze voertuigen niet te registreren.

De boetes voor het rijden zonder werkende OBU is fors: €1000 per overtreding. Een chauffeur heeft na staandehouding drie uur de tijd om bij een service punt alsnog een OBU aan te schaffen en vanaf dat moment de kilometerheffing te gaan betalen. Wordt hij ná drie uur wederom aangehouden, ontvangt hij wederom een boete van €1000. Er zit geen limiet op het aantal boetes.

Welke acties moet u nemen?

Satellic heeft een praktische toolkit ontwikkeld die alle relevante informatie bevat voor u als ondernemer. De verschillende producten zijn te raadplegen via de link aan de rechterzijde van deze pagina. De concrete acties die u moet nemen, staan hieronder.

– U moet zich registreren. Dat kan via het Road User Portal op www.satellic.be. Op dit portal vindt u alle informatie die u nodig heeft om uzelf tijdig voor te bereiden. Het is van groot belang om de juiste toegestane maximummassa van uw voertuigen te registreren. Dit bepaalt immers het te betalen tarief. Een handleiding hiervoor staat op https://www.satellic.be/nl-BE/downloads/boorddocumenten/country/nederland.